Välkommen till Alskog-Garda Fibers hemsida.

Vårt mål är att de boende i socknarna Alskog och Garda på sydöstra Gotland ska kunna ansluta sig till ett fibernätverk år 2014.


Info via e-post

Vill du få information från föreningen via e-post så skriv in din e-postadress nedan och tryck på knappen.

Vi välkomnar Ardre och Ljugarn!

Nu välkomnar vi abonnenter i Ardre och Ljugarn att ansluta till vårt gruppavtal med ComHem. Se villkor för ComHem och villkor för föreningen.-------äldre information-------Nu är det färdiggrävt i Garda!

I juli påbörjades grävarbetet i Garda och nu är det färdigt. Den 9 oktober samlades nästan alla områdesansvariga och grävkillarna för att fira detta med tårta.

Det har varit mycket bra grävförhållanden rent väderleksmässigt och en bra projektering har också gjort att tidsplanen har kunnat hållas.

Det grävs för fullt i Alskog och det beräknas vara klart där om några veckor. Ingrävning till husen pågår.

Så småningom kommer själva fiberblåsningen att starta, men driftssättningen beräknas dröja till strax efter nyåret, som det nu ser ut.

Hål i husväggen

Nu är det viktigt att alla fastighetsägare ser till att det finns borrat hål in i husväggen där fiberkabeln ska in. När väl nästa steg ska göras måste allt vara förberett så att det går smidigt. Om du inte själv ordnat hål i väggen kan du t ex anlita Johan Hansson i Alskog på tel. 0703-737845 eller Bert Hansson på tel 073-680 74 86.

Avtal abonnemang

Inom kort kommer vi att komma ut med information kring möjligheterna att teckna kollektivt triple-play-avtal via föreningen. Du måste vara medlem i föreningen för att det ska kunna vara möjligt att få del av detta.

Vi väntar på svar om datum för ett möte från Com Hem. Det kommer ut information om detta så fort vi vet mer.

Du hittar information om Com Hems tjänster på www.comhem.se.

Fikabild

Vi firar att det är färdiggrävt i Garda! Foto: Gunilla Lexell--------------Här kommer lite uppdatering av vad som pågår.

Den 26 juni påbörjades gråvningsarbetena vid Garda bygdegård där nätets central, nod, kommer att ligga. Från den utgår ledningar till både Garda och Alskog. Entreprenör för grävningarna är Väg och Byggnadsgrus. Arbetet beräknas ta 6 arbetsveckor i vardera socken. Man arbetar i 2 lag. Det ena kör med en stor grävmaskin och gör de jobb som är möjliga med en sådan, tex dragning över åkrar och öppen mark. Den följs av det andra laget som arbetar med 2 mindre maskiner. De utför färdigställande fram till ditt hus. De läggert ner ett 7 mm orange rör av plast som sedan skall dras in i huset. Sträckan Bygdegården – Österby- Robbenarve är avklarad och arbetet går vidare mot Autsarve. Planerad grävordning är sedan Hägulds mot skolan -Halvands- Sindarve- Smiss. Därefter kommer centrala kyrkbyn och de södra delarna. Alla maskinerna kommer inte alltid att följas åt. Varje arbetslag utför sina uppgifter i den takt som är möjlig.

Från och med 14 juli kommer utstakningen att påbörjas i Alskog. Ca 1,5 m långa käppar markerar var grävingen beräknas ske. Käpparna förses med färgkoder med information till grävarna.

Arbetet leds av Janne Dahlbom och en man från den tekniska projekteringen, BRS. Ser du en fyrhjuling med kärra röra sig i terrängen är det dem. Har du synpunkter vad gäller din fastighet tveka inte att ta kontakt med dem på plats Jannes tel är 073-9827530.

Arbetena i Alskog påbörjas utan uppehåll så fort maskiner blir färdiga i Garda. Tidsplanen att nätet skall vara i drift till jul ser hittills mycket bra ut. När alla grävningsarbeten är klara vidtar installationen av själva fibern i röret. En nyhet i sammanhanget är att anslutningsdosan i din fastighet skall placeras inomhus, inte som tidigare sagts på husets utsida. Det betyder att installatören måste ha tillgång till ditt hus. Mer därom senare.


Alskog-Garda fiberförening håller årsstämma i Garda Bygdegård den 28 juli kl 19. Dit är alla välkomna. De som redovisat aktuell mail-adress får personlig kallelse den vägen. Övriga medlemmar kallas per brev. Möteshandlingar bifogas.


VÄL MÖTT

Bo Mattsson, ordf--------------Aktuell information om hur fiberprojektet utvecklas.

Till dags dato har drygt 160 fastigheter i Garda och Alskog tecknat fiberavtal med IP-Only. Den fortsatta planeringen bygger på dessa dryga 160 avtal hur arbetet kommer att förtsätta. För tillfället finns det en preliminär”fiberkarta” på hur fibernätet kommer att byggas.

Områdesansvariga har tiden fram till 27 mars på sig att informera och diskutera med berörda markägare/fastighetsägare. Nytillkomna synpunkter lämnas då till BRS-Intron som kommer att göra detaljplaneringen. Därefter lämnas ett underlag till berörda myndigheter för godkännande och grävningstillstånd. Handläggningstiden beräknas till ca. 2 månader. Detta betyder att grävning till berörda fastigheterna kan påbörjas tidigast i början av juni.

Tidsplanen påverkas av att IP-Only beslutat att bygga en egen stamledning från Hemse till Kräklingbo. Stamledningen kommer att grena ut sig inte bara i Garda/Alskog utan även i Ljugarn, Ala osv.

Projektet har fått grävtillstånd och att grävningen kommer att påbörjas omkring 20 mars med början vid Byggdegården i Garda mot Kräklingbo och därefter gräva mot Hemse. Sträckningen följer i stort kraftledningen Hemse-Kräklingbo. Anläggnibgstiden är beräknad till ca. 2 månader.

Anga som redan har ett färdigt lokalnät som skall vara i drift till midsommar. Enligt IP-Only skall tidsplanen inte påverkas utan vårt nät skall som planerat kunna vara i drift till julen 2014.

När detaljplaneringen är godkänd kommer områdesansvariga att teckna markavtal med berörda markägare.


Ifall du behöver hjälp med håltagning i din fastighet för att få in fiberkabeln så kan Johan Hanssom i Alskog hjälpa till med det. Kontakta honom på tel. 0703-737845--------------Brev på väg

Inom kort kommer du att få ett brev med informationsbroschyr och avtalsblanketten. Du kommer också att bli kontaktad av en områdesansvarig (se kontakt för att se vem som är din kontaktperson). Din avtalsblankett skickar du direkt till IP-Only (Gotland Fiber) så fort som möjligt. Efter senaste stormötet i bygdegården har ganska många nya anmält intresse. För att underlätta projekteringen behöver du redan nu undersöka var ledningar, t ex vatten, avlopp, el går på din fastighet. Ett tips är att det är lättare när det är barmark än när det är snö.

Mer information kommer efterhand.--------------Inbjudan till möte i Garda bygdegård
torsdagen den 31 okt kl. 19:00

Nu rullar arbetet med vårt fibernät vidare. Den 13 okt tecknade föreningen avtal med IP-Only om att de ska bygga och äga nätet. Det har tagit ganska lång tid att komma till beslut bland alla de möjligheter som finns på marknaden idag. Vi har hela tiden strävat efter att få med så många som möjligt av de många fritidsboende i vårt område. Till slut föll valet på IP-Only tack vare deras erbjudanden om korttidsabonnemang.

Nu träffas vi i Garda bygdegård torsdagen den 31 okt kl 19 för fortsatt information och diskussion. Alla fastighetsägare i Alskog och Garda har fått inbjudan per brev

Du hittar den fullständiga kallelsen till mötet här.
Under Dokument kan du också läsa protokollet från styrelsens beslut den 13 okt

I mötet kommer IP-Onlys representant Tommy Andersson att delta och bl a redogöra för alla ekonomiska frågor och vi återkommer med mer info här på hemsidan efter mötet.

Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen.