Här försöker vi svara på frågor som är specifika för våra socknar. För mer allmänna frågor om fibernät hänvisas till avsnittet länkar.

Varför ska jag vara med i föreningen?

För att föreningen tillsammans med IP Only/Gotland Fiber ser till att det blir fiber i socknarna. För att säkerställa att det verkligen blir ett fibernät byggt behövs föreningen och ditt medlemskap. Föreningen behövs åtminstone fram till dess att fibernätet är i funktion.

Får jag bestämma var kabeln ska ligga och komma in i huset?

Områdesansvarig och du diskuterar förslag till möjlig dragning.

Vad kostar det att ansluta sig senare?

Cirka det dubbla priset.

Om jag har två hus på fastigheten måste jag då betala två anslutningar?

Nej, för ”flygelavtal” gäller 6 000 kronor.

Vad händer vid strömavbrott?

Man kommer att kunna köpa till reservbatteri för ca 700 kronor. Det ska räcka i ca 3 timmar.

Kommer mitt trygghetslarm att fungera?

Ja, om du har ett digitalt larm idag.

Jag har en fiberrelaterad fråga, vad gör jag då?

Kontakta någon i styrelsen. Är det en fråga av allmänt intresse så kan frågan och svaret hamna på denna sida.