Här finner du länkar till olika dokument som stadgar, protokoll från styrelsemöten m.m.

Föreningens stadgar

Stadgar för Alskog-Garda Fiber

Protokoll från styrelsemöten

Årsredovisningar